Video

Đừng để hình ảnh đánh lừa bạn. Anh ấy có một vài bài hát hay phù hợp với chủ đề CRT này!